Największa stacja emigracyjna XIX/XX w. w Europie

Przewiązka to obiekt, który zapisał się w historii Mysłowic. Jego historia jest ściśle związana z dziejami mysłowickiej Stacji Rejestracyjnej. W 1894 r. Mysłowice stały się centrum emigracyjnym dla ludności z terenów Austrii (głównie Galicji) i Węgier, udającej się do Ameryki. Początkowo stacja mieściła się w zabudowaniach kolejowych. W 1900 r. w kamienicy przy obecnej ul. Powstańców 23 została ulokowana Agentura Emigracyjna, należąca do Maxa Weichmanna. Wybudowana w 1908 r. Przewiązka połączyła siedzibę agentury z 1. peronem stacji kolejowej. Łącznik – wykonany w stylu modernistycznym – przykryto mansardowym dachem, z neobarokowym hełmem. Tędy szli podejmujący podróż do Nowego Świata. Do roku 1914 za pośrednictwem Stacji Emigracyjnej w Mysłowicach wyjechało z Europy blisko 1,5 mln osób. W latach 80. XX wieku w Przewiązce mieścił się Dział Historii Miasta, który był częścią Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Od wielu lat Przewiązka nie jest wykorzystana i popada w ruinę. Wykonanie projektu budowlanego będzie pierwszym krokiem do całkowitego odnowienia tego obiektu. Posiadanie ekspertyz i projektu pozwoli miastu starać się o zewnętrzne środki finansowe m.in. z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które umożliwią zrealizowanie niezbędnych prac renowacyjnych w Przewiązce. Dzięki temu, ten symbol Mysłowic zostanie zachowany dla kolejnych pokoleń. Poza tym w przyszłości zyska nową funkcję. Jako oddział Muzeum Miasta Mysłowice Przewiązka będzie służyć mieszkańcom Mysłowic i stanie się atrakcją turystyczną miasta. Magnesem przyciągającym turystów będzie nowoczesna, multimedialna wystawa stała poświęcona historii emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej do Ameryki na przełomie XIX i XX w. Tego typu ekspozycja ma odpowiadać na oczekiwania współczesnych odbiorców. Turyści otrzymają obiekt, w którym będą mogli skorzystać z usług kulturalnych, poznać historię miasta, miło spędzić wolny czas. Każdy mysłowiczanin będzie mógł odwiedzić oddział muzeum począwszy od przedszkolaków, poprzez młodzież, dorosłych, a skończywszy na seniorach.

EnglishFrenchGermanItalianPolish