Historia

Największa Stacja Emigracyjna Świata
Mysłowice stały się centrum emigracji w Europie, skąd przesiedleńcy udawali się na kontynent amerykański. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rejencji Opolskiej z dnia 19.12. 1894 roku, w Mysłowicach utworzono wielką agenturę emigracyjną o nazwie ,,Stacja rejestracyjna dla wychodźców z Austrii, Galicji i Węgier. Stacja posiadała zasięg międzynarodowy. Koncesję na jej prowadzenie przyznano spedytorowi kolejowemu i agentowi emigracyjnemu Maxowi Weichmannowi. Początkowo siedziba Stacji Rejestracyjnej mieściła się w budynkach dworcowych. Emigranci po załatwieniu formalności do wyjazdu przebywali w przylegającej do poczekalni salce. Dopiero w 1900 roku przeniesiono siedzibę agentury emigracyjnej do budynku Weichmanna przy ul. Powstańców 23.
Jako agent emigracyjny Weichmann pobierał 2% sumy od każdego sprzedanego biletu okrętowego, a że współpracował z kilkoma towarzystwami spedycyjnymi (w Bremie, Rotterdamie, Antwerpii i Hamburgu), dość szybko udało mu się awansować do roli jednego z najbogatszych mieszkańców miasta.
,,Stację rejestracyjną dla wychodźców z Austrii, Galicji i Węgier” ulokowano początkowo w budynku dworcowym. Przesiedleńcy oczekiwali na wyjazd w salce przylegającej do poczekalni dworcowej. Warunki nie były najlepsze a wychodźców wciąż przybywało. Max Weichmann wybudował więc trzypiętrowy dom przy ul. Powstańców 23, do którego w 1900 r. przeniósł siedzibę agentury. W sąsiedztwie pobudowano kompleks baraków, gdzie w godniejszych warunkach emigranci mogli oczekiwać na wyjazd do upragnionej Ameryki. Specjalnie wytyczoną ścieżką przechodzili później prosto na peron pierwszy, przeznaczony wyłącznie do ich dyspozycji. W 1908 r. ścieżkę zastąpiła przewiązka, czyli łącznik wybudowany nad ulicą.
Zarówno modernistyczny budynek dawnej Agentury Emigracyjnej jak i „most emigrantów” (przewiązka) z charakterystyczną wieżyczką pośrodku swojej długości zachowały się do dzisiaj.
Warto wiedzieć:
W czasie działalności mysłowickiej stacji rejestracyjno-kontrolnej przeszło przez nią kilka milionów ludzi.
Ciekawostka:
W Mysłowicach przez przynajmniej kilkanaście dni oczekiwał na możliwość przekroczenia granicy Aleksander Dumas syn. Przez tutejszy punkt graniczny przemieszczała się też Ludwika Jędrzejewiczowa – siostra Chopina – wioząca z Paryża do Warszawy serce kompozytora.

Muzeum Miasta Mysłowice w Przewiązce: 
Pracownicy Muzeum złożyli wniosek o dotację do ministerstwa kultury na opracowanie dokumentacji na adaptację obiektu pod placówkę.
– Odtworzenie stacji emigracyjnej w Przewiązce ściągnęłoby tu rzesze turystów z całego świata – podkreśla Adam Plackowski, dyrektor Muzeum Miasta. Wszak to właśnie z Mysłowic do Ameryki wyemigrowali m.in. przodkowie Hillary Clinton czy aktora Kirka Douglasa.
W Hamburgu, gdzie emigranci podróżujący z Mysłowic przesiadali się na statki do Londynu i dalej na zachód, ich historię upamiętnia dziś Muzeum Ballinstad, które powstało w tym samym miejscu, gdzie sto lat temu działało miasteczko dla opuszczającej Europę ludności.

EnglishFrenchGermanItalianPolish